JJ

Whisky Society SAWB

Est. 2009

JJ Whisky Society SAWB er et frivilligt Societet grundlagt 2009 af nogle store whiskynydere efter en begivenhed med en omfattende forsøgsrække til afgørelse af, om et bestemt whiskymærke kunne gøres drikkeligt ved tilsætning af vand.

Erfaringerne medførte dels, at man ved kommende forsøg burde undgå at tilsætte vand og dels, at forsøgene burde lægges i faste rammer ved dannelse af et whiskysocietet.

Kernen i Societetets aktiviteter er afholdelse af smagsseminar hver søndag kl. 17 – på skift i bestyrelseslokalet og i bihjemstedet. Derudover besøges så mange whiskymesser og andre whiskyarrangementer som muligt.

Rygterne om Societetet og dets aktiviteter har medført så stor interesse hos andre whiskynydere, at Societetet har oprettet en prospectafdeling – »JJ Whisky Society SAWB Prospects« – med egne vedtægter. JJ Prospects afholder smagsseminar mindst én gang i kvartalet og udfolder derudover tilsvarende aktiviteter som Societetet.

Alle er over 18 år.

Your next Whisky rush

is just around the corner